Ordförnade SjörövarPelle
Här finns bilder från begravningen

 

Här finns bilder från Classes begravning